DreamTeamExpert - Autorskie warsztaty poświęcone zarabianiu na rynku Forex za pomocą Ekspertów (EA). Gwarantowane bardzo cenne rady, wskazówki oraz zaskakujące spojrzenie na rynki. Zaproszeni są wszyscy, którzy dzielą pasję sukcesywnego zarabiania na rynkach lewarowanych razem z portalem sTrader. Zobacz więcej >>

Regulamin

Zasady i reguły korzystania z forum serwisu Forexcity.pl, sTrader.pl

Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem forum.strader.pl jest Dariusz Kaniewski, adres email: kaniewski.dk@gmail.com.
2. Użytkownikiem jesteś ty jako osoba korzystająca z forum.
3. Rejestrując się na stronie forum.strader.pl akceptujesz wyszczególnione poniżej postanowienia. Jeśli ich nie akceptujesz, opuść to miejsce, naciskając przycisk „Nie akceptuję”.
4. Administracja forum ma prawo w dowolnym czasie zmienić poniższe postanowienia, informując cię o zmianach, niemniej wskazane jest, abyś sam regularnie zaglądał do tego regulaminu.
5. Korzystanie z forum po zmianach regulaminu oznacza, że akceptujesz te zmiany ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
6. Nasze forum znajduje się na serwerze dostawcy hostingu i dostarczane jest ci jako bezpłatna usługa ułatwiająca dyskusje przez internet.
7. Wszelkie opłaty z tytułu utrzymania forum teraz i w przyszłości ponosi Administrator. Ty natomiast zobowiązany jesteś do przestrzegania regulaminu, który stanowi formę umowy cywilno-prawnej.

Cele i zadania forum

1. sTrader to społeczność inwestorów, portal oraz forum zawierający mnóstwo użytecznej i merytorycznej wiedzy na temat skalpingu oraz innych form inwestycji, a w tym m.in. day-tradingu oraz tradingu długoterminowego. Naszym celem jest propagowanie świadomego tradingu oraz edukacja w dziedzinie spekulacji na rynkach finansowych.
2. Wszyscy użytkownicy forum uczą się od siebie nawzajem jak rozwijać niezbędne umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Ażeby to osiągnąć, każdy z członków forum zobowiązany jest do udzielania rzetelnej wiedzy opartej na doświadczeniu własnym oraz przesłankach nie budzących wątpliwości co do intencji użytkownika.
3. Wszyscy użytkownicy forum budują wspólną społeczność i swoimi działaniami przyczyniają się do wzbogacania forum o wartościową wiedzę merytoryczną.
4. Zadaniem społeczności jest ciągle dbanie o jej rozwój oraz podnoszenie wartości niematerialnych grupy, jak również przyczynianie się do odnoszenia sukcesów własnych.

Zasady publikacji postów

1. Rejestrując się na forum akceptujesz zakaz publikowania wypowiedzi o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszającym cudze prawa autorskie innych osób i ich dobra osobiste.
2. Nie wolno ci umieszczać komentarzy lub odnośników (linków) do stron internetowych, które naruszają prawo, w szczególności takich które zawierają wulgaryzmy, zawierają treści pornograficzne, propagują alkohol, propagują narkotyki i inne środki odurzające, obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniają się do łamania praw autorskich.
3. Nie wolno ci zamieszczać komentarzy, które są bezpośrednimi atakami na innych użytkowników, Administratora, Moderatorów lub zawierają odnośniki (linki) do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje.
4. Nie wolno ci publikować postów, które zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, są reklamami, są spamem i nie mają nic wspólnego z tematem wątku, nawołują do agresji, są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej.
5. Niedozwolone jest tworzenie przez ciebie takich samych wątków w kilku różnych działach.
6. Nie możesz także pisać dużymi literami, zwłaszcza w temacie wątku.
7. Nie wolno ci cytować długiej na dwie strony wypowiedzi.
8. Zabronione jest podszywanie się pod administratorów Forum.
9. Musisz pamiętać, że kolor czerwony czcionki oraz jego odcienie zarezerwowany jest dla wpisów Administratora. Dotyczy to zarówno postów oraz podpisu w stopce.
10. Swoje posty możesz usuwać w każdej chwili, ale w ramach czasu określonego przez funkcję oprogramowania.
11. Udzielając się na forum, w pierwszej kolejności jesteś zobowiązany działać w interesie całej społeczności forum, a dopiero później w swoim własnym.

Rekalma na forum


1. Reklama komercyjna dozwolona jest jedynie w postaci tekstowej bądź linku zawartego w podpisie.
2. Jeżeli chcesz reklamować w stopce wybrane przez siebie treści, musi wpierw być aktywnym członkiem forum i udzielać się merytorycznie na rzecz całej społeczności.
3. Tekst reklamy jaki zamieścisz w stopce powinien być krótki i treściwy.
4. Szerszy opis własnej działalności komercyjnej możesz umieścić w specjalnie do tego wyznaczonym wątku.
5. Nie wolno ci prowadzić na forum własnej kampanii reklamowej. Tego typu zachowanie nie jest w interesie forum i może skutkować całkowitym zablokowaniem konta.
6. Reklamy Google AdSense zabronione są całkowicie.
7. Jeżeli posiadasz własna stronę lub bloga o charakterze niekomercyjnym możesz w stopce umieścić informację w postaci odnośnika do własnej strony.
8. Nie wolno ci za pomocą forum udzielać porad Forex lub podobnych za pieniądze.
9. Nie wolno ci także zachęcać oraz namawiać innych członków społeczności do zakupu własnych usług poza wskazanym do tego działem.
10. Wszystkie inne formy reklamy regulowane są odrębnymi i poufnymi umowami pomiędzy Administratorem a osobą chcąca promować własne usługi za pomocą strony sTrader.pl oraz forum.strader.pl
11. Wszystkie reklamy zamieszczone na forum muszą być związane z tematyką branży oraz działać w interesie ogólnym forum.

Instytucje, Domy Maklerskie, Brokerzy, IB

1. Na forum mogą prowadzić swoje wątki Instytucje, Domy Maklerskie oraz Brokerzy.
2. Działalność IB może być prowadzona tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania takiej zgody przez Administracje forum.
3. Watki mogą być otwierane tylko i wyłącznie w miejscach związanych tematycznie z przedmiotem przekazywanych treści.
4. W przeciwieństwie do użytkowników forum wątki założone przez dana instytucję muszą być prowadzone rzetelnie oraz wyczerpująco.
5. Podczas zakładania tematu wymaga się podania pełnej charakterystyki firmy, a m.in. modelu w jakim działa np. Broker (MM, ECN, Hybryda lub inne), rodzajów kont, instrumentów, depozytów, kosztów transakcji etc.
6. Założony wątek powinien być prowadzony w taki sposób ażeby na bieżąco udzielać odpowiedzi na zadawane pytania przez użytkowników forum.
7. W stopce można umieścić niezbędne informacje dotyczące numeru IB, linku do tematu, linku do strony, adresu kontaktowego itp.
8. Dopuszcza się zamieszczanie w stopce reklamy tekstowej.
9. Nie wolno uprawiać krypto - relakamy i przemycać treści promocyjnych do innych wątków i tematów na forum.
10. Jakiekolwiek próby naciągania faktów, oszustwa lub manipulacji informacjami będą skutkowały blokadą konta.
11. Cała działalność musi firmy być jawna i bezpośrednia.

System rang[/b]

1. System rang na forum zbudowany został według poniższego schematu:

a). Gość - ilość postów od 0-49
b). Gaduła - ilość postów od 50-199
c). Stały bywalec - ilość postów od 200 - 399
d). Przyjaciel forum - ilość postów od 400 - 999
e). Zasłużony - ilość postów od 1000 - 2999
f). Ekspert - ilość postów od 3000 - nieskończoności

2. Jeżeli twoje wpisy rażąco wyłamują się z powyższego systemu rang, Administrator forum może utworzyć dla ciebie odrębna grupę Rang dostosowaną do twojej specyfiki.

Grupy tematyczne

1. W ramach forum możemy powołać grupy tematyczne.
2. Grupy mogą być o charakterze otwartym lub zamkniętym.
3. W każdej chwili możesz wystąpić o założenie takiej grupy i stać się jej Moderatorem lokalnym pod warunkiem że cieszysz się zaufaniem członków społeczności oraz Administracji forum.
4. Moderator lokalny staje się członkiem Administracji forum.
5. Wszystkie grupy mogą cechować się odrębnymi regulaminami, które jednak nie powinny wykraczać poza regulamin forum. O tym czy grupa jest zamknięta czy otwarta decyduje Administracja forum.
6. Zamkniecie grupy może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności ochrony wyników prac roboczych członków danej grupy lub ochrony wyjątkowych treści przekazywanych w grupie.
7. W każdej chwili możesz aplikować do każdej z grup za pomocą funkcji panelu użytkownika lub kontaktując się z Administracją forum.
8. Usuniecie z grupy nie jest równoznaczne z usunięciem z forum.

Środki dyscyplinujące

1. Za łamanie zasad korzystania z Forum będą ci przydzielane ostrzeżenia.
2.Trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z blokadą konta na okres jednego miesiąca. Blokada ta jest automatycznie nakładana przez system informatyczny forum.
3. Jeżeli notorycznie będziesz łamał zasady korzystania z forum, wówczas twoje konto będzie blokowane bezterminowo.
4. W przypadkach rażącego naruszenia zasad regulaminu Administrator może usunąć twoje konto bez przyznawania ostrzeżeń.
5. W wyjątkowych przypadkach Administrator może w stosunku do ciebie zastosować środki dyscyplinujące nie objęte regulaminem, ale w każdym przypadku musi kierować się interesem społeczności forum.
6. Jeżeli twoje wpisy zostaną uznane za "spam", wówczas twoje konto zostanie zablokowane bez udzielania żadnych ostrzeżeń, a twój adres może zostać zgłoszony do Stop Forum Spam.

Administracja forum

1. Zadaniem Administratora i Moderatorów forum jest dbanie o przestrzeganie regulaminu oraz zapewnienie porządku na forum.
2. W skład administracji wchodzą:

a) Administrator forum.
b). Moderatorzy globalni.
c). Moderatorzy lokalni.

3. Administracja forum stara się zapewnić jak najlepsze działanie platformy na której oparte jest forum.
4. Administracja zobowiązana jest zapewnić ochronę danych osobowych wszystkich użytkowników forum zgodnie za nasza polityka prywatności.
5. Administracja może usuwać całość lub fragmenty postów które uzna za sprzeczne z regulaminem lub ogólną polityka prywatności.
6. Moderatorem może zostać osoba która wykazuje się szczególnym poświeceniem na rzecz społeczności forum. W ostateczności zawsze decyduje o tym Administracja.
7. Administrator może powoływać moderatorów w wyniku innych szczególnych przypadków, musi jednak zawsze kierować się interesem społeczności i poprawności funkcjonowania forum.
8. Moderator, który naruszył zasady regulaminu oraz polityki prywatności może zostać odwołany z funkcji, a także usunięty z forum.
9. Administracja forum ma prawo do reklamowania własnych treści w wyznaczonych do tego miejscach. Nie może to jednak zakłócać spójności oraz przejrzystości wątków.
10. Skargi oraz pochwały dotyczące Moderatorów można bezpośrednio kierować do Administratora za pomocą wewnętrznych wiadomości forum lub formularza "Kontakt".

Prawa autorskie


1. Musisz sobie zdawać sprawę, że publikując swoje wypowiedzi na forum, tym samym upoważniasz nieodpłatnie Administratora Serwisu sTrader.pl do zapisywania ich w pamięci komputera.
2. Upoważniasz Administratora do obróbki cyfrowej twoich wpisów oraz załączników.
3. Zgadzasz się na publikowanie i rozpowszechniania twoich wypowiedzi w sieci Internet.
4. Zgadzasz się na włączanie twoich treści (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań na potrzeby strony sTrader.pl oraz forum.
5. Upoważniasz Administratora do rozpowszechniania wypowiedzi na każdym nośniku audiowizualnym jak również w postaci drukowanej.
6. Zgadzasz się na umieszczanie wypowiedzi w naszych bazach danych.
7. Udzielasz nieograniczonej czasem zgody na korzystanie ze wskaźników twojego autorstwa, oprogramowania wspierającego trading oraz każdego oprogramowania opublikowanego na forum.
8. Udzielasz wszystkim użytkownikom forum oraz Administracji nieograniczonej czasem zgody na korzystanie ze wskaźników twojego autorstwa, oprogramowania wspierającego trading oraz każdego innego oprogramowania opublikowanego na forum.
9. Udzielasz także nieograniczonej czasem zgody na rozpowszechnianie w ramach stron sTrader twoich treści oraz załączników umieszczonych na forum. Oznacza to, że w chwili rezygnacji z członkostwa nie możesz żądać usunięcia twoich postów.

Wymiana korespondencji

1. Zgadzasz się na kontakt z tobą za pomocą poczty elektronicznej poprzez wysyłanie wiadomości na twój adres email.
2. Wszystkie wiadomości wysyłane do ciebie będą zawitały informacje związane z ważnymi wydarzeniami z branży oraz sprawom poświęconym forum i społeczności.
3. W wyjątkowych przypadkach Administrator możne poinformować cie za pomocą wiadomości email o usługach lub specjalnych wydarzeniach organizowanych przez naszych zaufanych partnerów.

Rezygnacja

1. Możesz usunąć swoje konto zwracając się bezpośrednio do Administratora forum za pomocą formularza "Kontakt".
2. Za pomocą panelu użytkownika możesz usunąć swoje konto samodzielnie bez podania powodu rezygnacji. Z funkcji tej należy korzystać rozważnie.
3. Po usunięciu konta wszystkie twoje posty zostaną poddane anonimizacji.
4. Zanim zrezygnujesz z członkostwa na forum, możesz pobrać wszystkie twoje posty oraz dane twojego konta, które przechowywane są w naszej bazie danych za pomocą odpowiedniej funkcji dostępnej w panelu użytkownika. Po usunięciu konta będzie to już niemożliwe.

Postanowienia inne

1. Wszystkie skargi, pochwały, pomysły, propozycje możesz kierować bezpośrednio do Administratora forum za pomocą formularza "Kontakt" lub do Moderatorów używając korespondencji wewnętrznej oraz odpowiednich funkcji forum służących do zgłaszania postów.
2. Istotne zmiany regulaminu oraz polityki prywatności będą wymagały od ciebie ponownej akceptacji zasad.
3. W każdym przypadku masz możliwość odrzucenia nowych regulacji a tym samym rezygnacji z członka forum.


Życzymy miłego korzystania z Forum.